சர்வ கிரஹ தோஷங்கள் அனைத்தையும் நீக்கும் பரிகாரம்!

செவ்வாய்க்கிழமை அன்று 1/2 மீட்டர் அல்லது 1 மீட்டர் நீளமுள்ள சிகப்புத் துணி வாங்கி அதில் முடிந்த அளவு கோதுமை வைத்து கொஞ்சம் பணமும் வைத்து முடிந்து கொள்ளவும்.

சூரிய அஸ்தமன வேளையில் ஹனுமான் படத்தின் அருகில் அந்த சிகப்பு மூட்டையை (முடியை) வைத்து
சர்வ கிரக தோஷங்களும் நிவாரணமாகக் கீழ்க்கண்ட மந்திரத்தை 27 தடவை வடக்கு முகமாக அமர்ந்து ஜெபிக்கவும்.

பின்னர் அந்தச் சிகப்பு முடியை யாரேனும் உணவுப் பொருட்கள் தேவைப்படும் யாசகர்களுக்குத் தானமாக வழங்கவும். இதன் மூலம் கிரக தோஷப் பாதிப்புகள் குறையும்

மந்திரம் :-

அஞ்சனா கர்ப்ப சம்பூதம் குமாரம் ப்ரம்மசாரிணம்|

துஷ்ட க்ரஹ விநாசாய ஹனுமந்த முபாஸ்மஹே ||

– அனைவருக்கும் பகிருங்கள்