சிதம்பர ரகசியம் என்ன தெரியுமா?

சிவபெருமான் மூன்று வடிவங்களைக் காட்டுகிறார். அவையே அருவம், உருவம், அருவுருவம் என்பனவாகும். இந்த மூன்று வடிவங்களிலும் சிவபெருமான் அருள்பாலிக்கும் ஒரே தலம் தில்லை என்று அழைக்கப்படும் சிதம்பரம் கோவில்தான்.

இங்கு லிங்கரூபமாக இருக்கும் திருமூலநாதர், அருவுருவ வடிவமாவார். நடராஜரின் திருமேனி உருவ வடிவமானது. சிதம்பர ரகசியமாக இருக்கும் வெட்டவெளி சிவனின் அருவ வடிவமாகும். நடராஜரின் வலது பக்கத்தில் ஒரு சிறிய வாசல் இருக்கிறது. அந்த வாசல் திரையைக் கொண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். பூஜையின் போது அந்தத் திரையை அகற்றி கற்பூர ஆராதனை காட்டுவார்கள்.

அப்போது இறைவனின் திருவுருவம் எதையும் காண முடியாது. ஆகாய ரூபமாக இறைவன் இருப்பதை இவ்வழிபாடு எடுத்துரைக்கிறது. இறைவன் ஆகாயம் போல் பரந்து விரிந்தவன். ஆகாயத்துக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. இறைவனும் முதலும் முடிவும் இல்லாதவன். தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட வில்வ மாலை ஒன்றை மட்டும் அவ்விடத்தில் காணலாம். இதையே சிதம்பர ரகசியம் என்கிறார்கள்.

– அனைவருக்கும் பகிருங்கள்