புனிதத்தலங்களில் இரவில் குளிக்கலாமா?

புனிதத்தலங்களில் உள்ள குளம், ஆறு, கடலில் பகலில் குளிக்க நேரக்கட்டுபாடு கிடையாது. சூரியன் மறைந்த நேரத்தில் இருந்து மூன்றுமணி நேரத்திற்குள் குளிக்கலாம்.

உதாரணமாக, மாலை 6.30க்கு சூரியன் மறைந்தால் இரவு 9.30மணி வரை குளிக்கலாம். பின், இரவு 3.00 மணிக்கு மேல்தான் குளிக்கவேண்டும். சந்திரகிரகணத்தன்று மட்டும் முடியும் நேரம் எதுவாக இருந்தாலும் குளிக்கலாம்.

– அனைவருக்கும் பகிருங்கள்