விநாயகரை வழிபட்டால் நம் கஷ்டங்கள் நீங்கி 21 விதமான நன்மைகள் கிடைக்கும்!

1. தர்மம்,

2. பொருள்,

3. இன்பம்,

4. செளபாக்கியம்,

5. கல்வி,

6. பெருந்தன்மை,

7. நல்வாழ்வுடன் கூடிய மோட்சம்,

8. முக லக்ஷணம்,

9. வீரம்,

10. வெற்றி,

11. .எல்லோரிடமும் அன்பு பெறுதல்,

12. நல்ல சந்ததி,

13. நல்ல குடும்பம்,

14. நுண்ணறிவு,

15. நற்புகழ்,

16. சோகம் இல்லாமை,

17. அசுபங்கள் அகலும்,

18. வாக்கு சித்தி,

19. சாந்தம்,

20. பில்லி சூனியம் நீங்குதல்,

21. அடக்கம்,

விநாயகப் பெருமானையே தங்கள் வழிபாடு கடவுளாகக் கொண்டு வாழ்வியல் நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி ஒழுகியவர்களின் வாழ்க்கையில் அவர் நடத்திக் காட்டிய அற்புதங்கள் எண்ணிலடங்காது.

– அனைவருக்கும் பகிருங்கள்